Current Volume / Поточний том

Volume 10 of the periodical scientific journal contains the results of research by specialists in social communications, presented by authors from Denmark, Russia, Serbia and Ukraine.

Research concerns the theory and history of social communications, the theory and history of journalism, library science, applied social communication technologies, social communication in pedagogy and teaching methods.

The materials will be of interest to social communication specialists, psychologists, political scientists, philologists, sociologists and philosophers.

Том 10 періодичного наукового журналу містить результати досліджень фахівців із соціальних комунікацій, презентовані авторами Данії, Росії, Сербії й України.

Дослідження стосуються теорії та історії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, бібліотекознавства, прикладних соціально-комунікаційних технологій, соціальних комунікацій у педагогіці й методиці викладання.

Матеріали будуть цікавими для фахівців із соціальних комунікацій, психологів, політологів, філологів, соціологів та філософів.

  1. Соціальні комунікації: теорія і практика (Том_10) Скачати-у-форматі-.pdf