Conditions for the design of the article / Вимоги до оформлення статей

Натиснувши ТУТ , ви зможете надіслати свою статтю до редакції.

Перед тим, як надіслати свою статтю до редакції , ознайомтеся, будь ласка, із вимогами до оформлення статей.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ

«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Шановні автори!

Звертаємо Вашу увагу, що до Журналу приймаються для розгляду й подальшого double-blind (подвійного «сліпого» (анонімного) рецензування) тільки ті статті, що відповідають проблематиці журналу.

За умовами редакційної політики Журналу автор/співавтори можуть опублікувати тільки одну статтю в поточному випуску.

Умови подання і опублікування рукописів

Стаття подається однією з таких мов (українська, російська, білоруська, англійська, польська, сербська, чеська, французька, німецька, китайська) в онлайн-поданні на електронну адресу –akholod@ukr.net.

Рукописи проходять двостороннє «сліпе» рецензування.

Разом із статтею подається окремим файлом підписана автором форма про ознайомлення з Положенням про конфлікт інтересівhttps://comteka.com.ua/положення-про-конфлікт-інтересів/.

Правила оформлення рукописів статей

Стаття обов’язково повинна містити такі компоненти:

Повний обсяг статті разом з анотаціями англійською (обов’язково), українською (обов’язково) та мовою, якою написана стаття, додатками, таблицями, ілюстраціями, списком літератури має становити 25-80 тис. знаків (символів та пробілів). 

 • Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання).
 • Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).
 • Результати та дискусії (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).
 • Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

Обсяг основного тексту статті може становити від 3 500 слів (12 сторінок) до 6 000 слів (24 сторінки), при умові, що на одній сторінці міститься 250 слів-300 слів.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 24–25 сторінок.

Редакційна політика журналу передбачає не більше 4-х співавторів однієї публікації (статті, рецензії, відгуку тощо).

Технічні вимоги до оформлення статті:

Поля: нижнє, верхнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см.

Редактор: МS Word.

Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, інтервал – 1,5.

Текст набирається без переносів.

Стаття оформлюється за такою структурою:

По лівому краю (англійською мовою):

 • шифр УДК;
 • назва статті;
 • ім’я та прізвище автора (-ів);
 • вчене звання, науковий ступінь, посада, E-mail, ORCID (Researcher ID, Scopus ID – якщо автор має);
 • місце роботи, поштова адреса установи.

Вирівнювання по ширині абзацу:

 • анотація англійською мовою (1800 знаків без пробілів (200-230 слів);
 • ключові слова англійською мовою (5-8 слів або словосполучень).

По правому краю (мовою статті):

 • назва статті;
 • ім’я та прізвище автора (-ів);
 • вчене звання, науковий ступінь, посада;
 • місце роботи, поштова адреса установи.

По ширині абзацу:

 • текст статті;
 • Література (вирівнювання по центру);
 • References (вирівнювання по центру).

Вирівнювання по ширині з абзацу:

 • Анотація мовою статті (1800 знаків без пробілів (200-230 слів);
 • Ключові слова мовою статті (5-8 слів або словосполучень).

Анотація має бути структурованою й містити такі компоненти:

 • Мета дослідження.
 • Методики дослідження (або Процедура дослідження).
 • Результати.
 • Висновки.

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Іванов, 2008; Шульженко & Деревянко, 2000; Dejk, Pristly & Leod, 2018); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Вірченко, 2010: 55).

У змісті статті при перерахуванні прізвищ учених необхідно обов’язково вказувати рік (роки) праці (праць), які аналізує автор статті, й “виносити” відповідні джерела в список літератури.

Наприклад:

Розуміння мовлення (тексту) є предметом психолінгвістичних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених (Вартанов, 2009, 2019; Різун, 2015; Партико, 1996; Холод, 1999, 2019; Зражевська, 2005; Бойко, 1991, 2010; Wertyl & Polansky, 2019; Lashke, Rizun & Kholod, 2013; Betsy, Koff, Meiri-Leib, Joils & Mountain, 2013; Costle & Wasserman, 2018; Mook, Falconi & Tolff, 2017 та ін.).

ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Література і References оформлюються за стилем АРА.

Файли мають бути прикріпленні в онлайн-поданні на електронну адресу та названі прізвищем автора:

Бартошек_стаття.     

Бартошек_заявка.

Бартошек_форма про конфлікт інтересів.   

Умови отримання авторського примірника збірника наукових праць

Пересилка Збірника здійснюється Новою поштою за рахунок автора.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ вказана в закладці «Оплата за публікацію»

Редакція зв’яжеться з авторами, щоб підтвердити інформацію про затвердження статті до друку та її оплату.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього Журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Якщо оформлення статті не відповідає зазначеним вимогам, редакція повертає статтю автору на доопрацювання.