Co-founders and co-editors of the scientific journal / Співзасновники й співредактори наукового журналу

Co-founder, scientific and literary editor of a scientific journal
“Social Communications: Theory and Practice”
candidate of philological sciences,
Director of the NGO “Scientific and Educational Center “SUCCESSFUL”
KHOLOD Hanna Yaroslavivna

Співзасновник, науковий і літературний редактор наукового журналу
“Соціальні комунікації: теорія і практика”
кандидат філологічних наук,
директор Громадської організації “Науково-освітній центр “УСПІШНИЙ”
ХОЛОД Ганна Ярославівна

2000 року завершила навчання на філологічному факультеті Бердянського державного педагогічного інституту імені П.Д. Осипенко й отримала спеціальність «Учитель української мови і літератури».

2009 року після навчання в Інституті післядипломної освіти Інституту права та суспільних відносин (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”) отримала спеціальність «Правознавство».

Із 2007 по 2010 роки навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 26 листопада 2010 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Поетика прози Миколи Вінграновського» зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

Має досвід редагування дисертацій, колективних монографій («Соціальний інжиніринг: моделі й технології», «Соціальні комунікації: результати досліджень-2014», «Медіатрансформації: рік другий»), наукових журналів («Український інформаційний простір», «Соціальні комунікації: теорія і практика»), наукових статей, а також текстів художнього стилю.

Має 80 публікацій в Україні та за кордоном (у 6-ти країнах світу: Білорусі, Угорщині, Росії, Польщі, США, Чехії).

Знає французьку, українську й російську мови.

Посилання на ресурси мережі, де міститься інформація про Г.Я. Холод:

Independent academia

Контактні телефони: +38(068)124 02 99, +38(095)464 89 34

Ел. адреса – kholodanna@ukr.net

Co-founder and scientific editor of the journal
“Social Communications: Theory and Practice”
Doctor of Philology, Professor, Academician of the International Academy of Sciences of Pedagogical Education
KHOLOD Olexander Mikhailovich

Співзасновник і науковий редактор журналу
“Соціальні комунікації: теорія і практика”
доктор філологічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти
ХОЛОД Олександр Михайлович

1990 року завершив навчання на філологічному факультеті Дніпропетровського державного університету й отримав спеціальність «Філолог, викладач російської мови і літератури».
2005 року став ініціатором й організатором, співголовою Української асоціації психолінгвістів (УАП, нині ВАПЛ – ГО “Всеукраїнська асоціація психолінгвістів”). Від 2017 року є першим заступником голови.
2006 року став засновником і першим редактором (пізніше – співредактором, членом редколегії) наукового журналу «Психолінгвістика». Від 2017 року – член редколегії журналу, рецензент.
Із 2010 по 2013 роки був ініціатором і співголовою Міжнародних симпозіумів «Світ соціальних комунікацій» (2010, 2011, 2012, 2013).
Із 2013 по 2015 роки – ініціатор і голова Міжнародних науково-практичних конференцій “Прикладні соціально-комунікаційні технології” (2013, 2014, 2015).
Із 2016 року – ініціатор і співголова Міжнародних симпозіумів “Соціальні комунікації: теорія і практика” (2016, 2017 і 2018).
Є науковим редактором серії колективних монографій під назвами: “Соціальні комунікації: результати досліджень”, “Медіатрансформаціі”.
Фахівець у галузі соціальних комунікацій, соціального інжинірингу, соціо- та психолінгвістики, іміджелогії, журналістикознавства, інформаційно-енергетичних технологій.
Автор теорії інмутації суспільства; методу трьохетапного соціально-інжинірингового аналізу (СІ-аналізу).
Має 430 публікацій, зокрема: 53 книги (32 книги – одноосібні монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій + 21 колективні монографії). Має 52 зарубіжні публікації в 11-ти країнах світу (Австрії, Білорусі, Бразилії, Угорщині, Камеруні, Росії, Польщі, Сербії, США, Франції, Чехії), 6 публікацій у базі WoS (Scopus) – див.: https://publons.com/dashboard/records/publication/wos-author-record/
Знає польську (може розмовляти й перекладати); англійську (може розмовляти й перекладати); українську (вільно володіє),  російську  (має глибокі фахові знання) мови.
Посилання на ресурси мережі, де міститься інформація про О.М. Холода:
Cпецпроект Корреспондент.net 
http://cyclowiki.org/wiki/wiki/Александр_Михайлович_Холод
https://kjourn.pnu.edu.ua/викладацький-склад/
Контактні телефони: +38(066)101 75 84
Ел. адреса – akholod@ukr.net