Соціальні комунікації:
теорія і практика

науковий журнал

ISSN 2524-0471 - print ISSN 2522-9125 - online

Холод Ганна

Поетика прози Миколи Вінграновського: монографія / Г. Холод. – К., 2016. – 199 с.

У монографії автор розкриває суть поетики прози Миколи Вінграновського, аналізує стан дослідження прози письменника й розкриває теоретичні проблеми поетики. Автор розповідає про поетику оповідань, повістей, кіносценаріїв і концепцію людини-творця в прозових творах Миколи Вінграновського. Аналізу підлягає психологізм прозових творів письменника й cюжетно-композиційні особливості його творів. В основу дослідження покладена поетика історичного роману Миколи Вінграновського «Северин Наливайко». Автор монографії вивчає контамінацію історичних фактів, вимислу, домислу в романі, його сюжетно-композиційну організацію та специфіку характеротворення.

Читати далі

Олександр Холод

18 Лип 2016

 

Колективна монографія присвячена аналізу військових чинників національної безпеки України. Автори звітовуються про результати вивчення нових трендів, що виникають на перетині гуманітарного і воєнного функціонування суспільства. Розглядають новини під тиском неновинних тенденцій і футуристичну перспективу демонстрації і впливу різних вертикалей комунікації в ході конфлікту, війни й в міжнародних відносинах. Автори піддають аналізу медіакомунікації війни в телевізійних і мережевих технологіях революційного фашизму в неоголошеній війні на сході України (2014–2016). Доповідають про результати дослідження процесу підготовки творчих кадрів на тимчасово окупованій території України у період другої світової війни (1939–1945) й констатують висновки щодо розгляду історії української письменницької публіцистики періоду згаданої війни.

Читати далі

Олександр Холод

23 Тра 2016