Соціальні комунікації:
теорія і практика

науковий журнал

ISSN 2524-0471 - print ISSN 2522-9125 - online

Холод Ганна

Поетика прози Миколи Вінграновського: монографія / Г. Холод. – К., 2016. – 199 с.

У монографії автор розкриває суть поетики прози Миколи Вінграновського, аналізує стан дослідження прози письменника й розкриває теоретичні проблеми поетики. Автор розповідає про поетику оповідань, повістей, кіносценаріїв і концепцію людини-творця в прозових творах Миколи Вінграновського. Аналізу підлягає психологізм прозових творів письменника й cюжетно-композиційні особливості його творів. В основу дослідження покладена поетика історичного роману Миколи Вінграновського «Северин Наливайко». Автор монографії вивчає контамінацію історичних фактів, вимислу, домислу в романі, його сюжетно-композиційну організацію та специфіку характеротворення.

Читати далі

Олександр Холод

18 Лип 2016

II Міжнародний симпозіум “СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: теорія і практика”

відбудеться 25 березня 2017 року.

Ukrainian versionhttps://www.facebook.com/comteka2/?skip_nax_wizard=true

 English versionhttps://www.facebook.com/Social-Communication-Theory-and-Practice-803497176452470/?fref=ts

Українська асоціація психолінгвістів (м. Київ, Переяслав-Хмельницький, Україна)
Київський палац дітей та юнацтва (м. Київ, Україна)
Факультет соціології Сілезької політехніки (м. Забже, Польща)
інформують про свій намір організувати та провести науковий форум.

Симпозіум буде працювати за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 13, 1-й поверх, бібліотека.

Читати далі

Олександр Холод

3 Лип 2016

 

Колективна монографія присвячена аналізу військових чинників національної безпеки України. Автори звітовуються про результати вивчення нових трендів, що виникають на перетині гуманітарного і воєнного функціонування суспільства. Розглядають новини під тиском неновинних тенденцій і футуристичну перспективу демонстрації і впливу різних вертикалей комунікації в ході конфлікту, війни й в міжнародних відносинах. Автори піддають аналізу медіакомунікації війни в телевізійних і мережевих технологіях революційного фашизму в неоголошеній війні на сході України (2014–2016). Доповідають про результати дослідження процесу підготовки творчих кадрів на тимчасово окупованій території України у період другої світової війни (1939–1945) й констатують висновки щодо розгляду історії української письменницької публіцистики періоду згаданої війни.

Читати далі

Олександр Холод

23 Тра 2016

Монографія присвячена аналізу європейсько-українських і німецько-українських зв’язків, декларованих пресою Рейхскомісаріату “Україна” в період із 1 вересня 1941 до 17 липня 1942 року. Автор досліджує соціо- та психолінгвістичні маркери імперативів у текстах промов керівників III Рейху як ознаки інмутації соціальної реальності. Приділяє увагу вивченню комунікаційних технологій соціального інжинірингу в газетах Рейхскомісаріату «Україна», що виходили в період до початку Сталінградської битви. Представляє результати пошуку ознак комунікаційних технологій соціального інжинірингу в захисті прав біженців з України (2014–2015) та Сирії (2011–2015). Визначає прагматику медіа, вивчаючи вплив висвітлення в мас-медіа соціальних катаклізмів 2013–2015 років в Україні на трансформацію «ідеології» української родини. Пропонує результати свого дослідження процесів стимулювання симуляції факту сучасного існування концтабору «Аушвіц» як технології інмутації пам’яті.

Читати далі

Олександр Холод

23 Тра 2016