Article Requirements / Требования к оформлению статьи

Шановні автори!

Звертаємо Вашу увагу, що в журнал приймаються для розгляду й подальшого double-blind (подвійного «сліпого» (анонімного) рецензування) тільки ті статті, які відповідають проблематиці журналу.

За умовами редакційної політики журналу автор / співавтори можуть опублікувати лише одну статтю в поточному випуску.

Умови подання та опублікування рукописів.

Статті приймаються, якщо написані однією з таких мов (українська, російська, білоруська, англійська, польською, сербською, чеська, французька, німецька, китайська) в онлайн-поданні на електронну адресу – akholod@ukr.net

Рукописи проходять двостороннє «сліпе» рецензування.

Разом зі статтею подається окремим файлом підписана автором форма про ознайомлення з Положенням про конфлікт інтересів ttps://comteka.com.ua//положення-про-конфлікт-інтересів/.

Правила оформлення рукописів статей

Стаття обов’язково повинна містити такі компоненти:

Вступ (розкривається актуальність дослідження, здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюється мета, об’єкт і предмет дослідження).
Методи й методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного і / або експериментального дослідження).
Результати та дискусії (викладається основний матеріал так, щоб була зрозуміла суть теоретичного і / або емпіричного дослідження; дискусії про висвітлювану проблематику).
Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

Обсяг статті може становити від 3500 слів
(12 сторінок) до 6000 слів (24 сторінки), за умови, що на одній сторінці міститься 250 слів-300 слів.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 24-25 сторінок.

У випадку перебільшення встановленої межі (більше ніж 25 сторінок) умови оплати обговорюються окремо.

Технічні вимоги до оформлення статті:

Поля: нижнє, верхнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см.

Редактор: МS Word.

Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, інтервал – 1,5.

Текст набирається без переносів.

Стаття оформляється за такою структурою:

По лівому краю:

Шифр УДК

По центру (англійською мовою):

Назва статті;
Ім’я та прізвище автора (-ів);
Вчене звання, вчений ступінь, посада, E-mail, ORCID (Researcher ID, Scopus ID – якщо автор такий має)

Вирівнювання по ширині з абзацу:

Анотація англійською мовою – 1800 знаків із пробілами (230-250 слів);
Ключові слова англійською мовою (5-8 слів).
текст статті.

По центру (мовою статті):

Література (вирівнювання по центру).
References (вирівнювання по центру).
Ім’я та прізвище автора (-ів).
Вчене звання, вчений ступінь, посада.
Місце роботи, поштова адреса закладу.

Вирівнювання по ширині абзацу:

Анотація мовою статті – 1800 знаків із пробілами (230-250 слів);
Ключові слова мовою статті.

Анотація має бути структурованою й містити такі компоненти:

Мета дослідження.
Методики дослідження (або Процедура дослідження).
Результати.
Висновки.

Цитування та внутрітекстових посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Іванов, 2008; Шульженко & Дерев’янко, 2000; Dejk, Pristly & Leod, 2018). Якщо відзначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Вірченко 2010: 55) .

У змісті статті при перерахуванні прізвищ вчених необхідно обов’язково вказувати рік праці (праць), які аналізує автор статті, і “виносити” відповідні джерела в список літератури.

Наприклад:

“Розуміння кореляції показників соціальної активності реципієнтів і показників їхнього ставлення до публікацій у газеті “Народ” є предметом соціальнокомунікаційного дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених (Бушев 2017; Вартанов 2009, 2019; Різун, 2015; Партико, 1996; Холод, 1999, 2019; Зражевская, 2005; Бойко, 1991, 2010; Wertyl & Polansky, 2019; Lashke, Rizun & Kholod 2013; Betsy, Koff, Meiri-Leib, Joils & Mountain 2013; Costle & Wasserman, 2018; Mook, Falconi & Tolff 2017 та ін.)”.

Оформлення використаних джерел.

Література й References оформляються за стилем АРА.

Файли зі статтею, заявкою та заповненою формою про конфлікт інтересів повинні бути прикріплені в онлайн-поданні на електронну адресу та названі прізвища автора (див. приклад далі):

Бартошек_стаття.

Бартошек_заявка.

Бартошек_форма про конфлікт інтересів.

Умови отримання авторського примірника збірника наукових праць.

Пересилання авторського примірника журналу здійснюється “Новою поштою” за рахунок автора.

Вартість публікації вказана в закладці «Оплата за публікацію»https://comteka.com.ua/оплата-за-публікацію/.

Доктори наук не оплачують свою публікацію, якщо виступають одноосібним автором. У випадку, коли доктор наук виступає в співавторстві, публікація статті підлягає оплаті (див.
закладку «Оплата за публікацію» –
https://comteka.com.ua/оплата-за-публікацію/ ) .

Редакція зв’яжеться з авторами, щоб підтвердити інформацію про затвердження статті до друку та її оплату.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватися виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватися й передаватися третім особам.

Якщо оформлення статті не відповідає зазначеним вимогам, редакція повертає статтю автору на доопрацювання.