Journal Indexing / Індексація журналу

Науковий журнал “СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

зареєстрований у міжнародних наукометричних базах та відкритих базах даних:

  1. Academia.edu – зареєстрований (2017)

  2. SelectedWork bepress – зареєстрований (2017)

  3. Google Scholar Citations – зареєстрований (2017)

  4. Index Copernicus (ICI Journals Master List) – індексований (ICV 2017 – 68,68; ICV 2018 – 80,13)