Соціальні комунікації:
теорія і практика

науковий журнал

ISSN 2524-0471 - print ISSN 2522-9125 - online

ХОЛОД
Ганна Ярославівна

кандидат філологічних наук

2000 року завершила навчання на філологічному факультеті Бердянського державного педагогічного інституту імені П.Д. Осипенко й отримала спеціальність «Учитель української мови і літератури».

2009 року після навчання в Інституті післядипломної освіти Інституту права та суспільних відносин (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”) отримала спеціальність «Правознавство».

Із 2007 по 2010 роки навчалася в аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 26 листопада 2010 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Поетика прози Миколи Вінграновського» зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

Із 2010 року й дотепер працює доцентом кафедри видавничої справи та мережевих видань факультету журналістики та міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.

Має досвід редагування дисертацій, колективних монографій («Соціальний інжиніринг: моделі й технології», «Соціальні комунікації: результати досліджень-2014», «Медіатрансформації: рік другий»), наукових журналів («Український інформаційний простір», «Соціальні комунікації: теорія і практика»), наукових статей, а також текстів художнього стилю.

Має 40 публікацій в Україні та за кордоном (у 6-ти країнах світу: Білорусі, Угорщині, Росії, Польщі, США, Чехії).

Знає французьку, українську й російську мови .

Посилання на ресурси мережі, де міститься інформація про Г.Я. Холода:

Контактні телефони: +38(068)124 02 99, +38(095)464 89 34

Ел. адреса – kholodanna@ukr.net

ХОЛОД
Олександр Михайлович

доктор філологічних наук,
академік МАНПО

1990 року завершив навчання на філологічному факультеті Дніпропетровського державного університету й отримав спеціальність «Філолог, викладач російської мови і літератури».

2005 року став ініціатором й організатором, співголовою Української асоціації психолінгвістів (УАП).

2006 року став засновником і першим редактором (пізніше – співредактором, членом редколегії) наукового журналу «Психолінгвістика».

Із 2010 по 2013 роки був ініціатором і співголовою Міжнародного симпозіуму «Світ соціальних комунікацій» (2010, 2011, 2012, 2013).

Із 2016 року був ініціатором і співголовою Міжнародного симпозіуму «Соціальні комунікації: теорія і практика».

Є науковим редактором серії колективних монографій під назвами: “Соціальні комунікації: результати досліджень”, “Медіатрансформаціі”. Автор 380 наукових публікацій, серед яких 47 монографій, підручників, навчальних посібників, курсів лекцій. Має 42 зарубіжні публікації в 11-ти країнах світу (Австрії, Білорусі, Бразилії, Угорщині, Камеруні, Росії, Польщі, Сербії, США, Франції, Чехії).

Фахівець у галузі соціальних комунікацій, соціального інжинірингу, соціо- та психолінгвістики, іміджелогії, журналістикознавства.

Автор теорії інмутації суспільства; методу трьохетапного соціально-інжинірингового аналізу (СІ-аналізу).

Знає польську (може розмовляти); англійську (може розмовляти); українську й російську мови (має глибокі фахові знання).

Посилання на ресурси мережі, де міститься інформація про О.М. Холода:

Контактні телефони: +38(066)101 75 84

Ел. адреса – akholod@ukr.net

23 Тра 2016