Editorial board / Редакційна колегія

Холод О.М.

акад. МАНПО, д-р філол. н., проф. (Україна) – науковий редактор;

Холод Г.Я.

канд. філол. н., проф. (Україна) – науковий і літературний редактор;

 1. Араскі З. д-р наук, проф. (Сербія);
 2. Бартошек А. – д-р соц. н., проф. (Польща);
 3. Безручко О. – д-р мистецтвознавства, проф. (Україна);
 4. Бутиріна М.В. – д-р н. соц. ком., проф. (Україна);
 5. Владимиров В.М. – д-р філол. н., проф. (Україна);
 6. Галич В.М. – д-р філол., проф. (Україна);
 7. Городенко Л.М. – д-р н. соц. ком., проф. (Україна);
 8. Горошко О.І. – д-р соц. н., д-р філол. н., проф. (Україна);
 9. Грядюшко О.О. – канд. філол. н., доц. (Білорусь);
 10. Двіведі Р. – д-р філос. у галузі соціології (Індія);
 11. Дініч Д. д-р наук, проф. (Сербія);
 12. Ельбесхаузен Х. –д-р проф. (Данія);
 13. Зражевська Н.І. – д-р н. соц. ком., проф. (Україна);
 14. Іванов В.Ф. – д-р філол., проф. (Україна);
 15. Кучуков Х. – д-р пед. н., проф. (Німеччина);
 16. Ільганаєва В.О. – д-р іст. н., проф. (Україна);
 17. Курдюмова І.М. – д-р пед. н., проф. (Росія);
 18. Синовець О. – д-р філос. у галузі соц. і соц. ком. (Польща);
 19. Скотт Б. – PhD, ас. проф. (Данія);
 20. Фінклер Ю.Е. – д-р філол. н., канд. соц. н., проф. (Україна);
 21. Хроми Я. – д-р соціол. н., проф. (Чехія);
 22. Чекмишев О.В. – д-р н. соц. ком., проф. (Україна);
 23. Яблоновська Н.В. – д-р філол., проф. (Україна).