Соціальні комунікації:
теорія і практика

науковий журнал

ISSN 2524-0471 - print ISSN 2522-9125 - online

Холод О.М. – акад. МАНПО, д-р філол. н., проф. (Україна) – науковий редактор;

Холод Г.Я. – канд. філол. н., доц. (Україна) – науковий редактор;

Бартошек А. – д-р соц. н., проф. (Польща);

Бутиріна М.В. – д-р н. соц. ком., проф. (Україна);

Владимиров В.М. – д-р філол. н., проф. (Україна);

Галич В.М. – д-р філол., проф. (Україна);

Городенко Л.М. – д-р н. соц. ком., проф. (Україна);

Горошко О.І. – д-р соц. н., д-р філол. н., проф. (Україна);

Грядюшко О.О. – канд. філол. н., доц. (Білорусь);

Двиведи Р. – д-р філос. у галузі соціології (Індія);

Ельбесхаузен Х. –д-р проф. (Данія);

Зражевська Н.І. – д-р н. соц. ком., проф. (Україна);

Іванов В.Ф. – д-р філол., проф. (Україна);

Ільганаєва В.О. – д-р іст. н., проф. (Україна);

Мінеллі М. – д-р філос. у галузі філології (США);

Почепцов Г.Г. – д-р філол. н., проф. (Україна);

Синовець О. – д-р філос. у галузі соц. і соц. ком. (Польща);

Фінклер Ю.Е. – д-р філол. н., канд. соц. н., проф. (Україна);

Хроми Я. – д-р соціол. н., проф. (Чехія);

Чекмишев О.В. – д-р н. соц. ком., проф. (Україна);

Яблоновська Н.В. – д-р філол., проф. (Україна).

23 Тра 2016