Schoolbook / Підручники

Холод О. М.

Х 73 Методологія досліджень соціальних комунікацій: підручник / О.М. Холод. – Львів : ПАІС, 2014. – 280 с.

У підручнику розглядається методологія наукового пізнання, методи емпіричного дослідження та методи теоретичного дослідження, загальні методи і загальнонаукові методи.

Підручник буде корисним для студентів, науковців-викладачів, які навчаються, викладають або здійснюють дослідження в межах наукової галузі «Соціальні комунікації».

ISBN 966-594-245-3