Single monographs / Одноосібні монографії

Монографія / Г. Холод. – К., 2016. – 199 с.

У монографії автор розкриває суть поетики прози Миколи Вінграновського, аналізує стан дослідження прози письменника й розкриває теоретичні проблеми поетики. Автор розповідає про поетику оповідань, повістей, кіносценаріїв і концепцію людини-творця в прозових творах Миколи Вінграновського. Аналізу підлягає психологізм прозових творів письменника й cюжетно-композиційні особливості його творів. В основу дослідження покладена поетика історичного роману Миколи Вінграновського «Северин Наливайко». Автор монографії вивчає контамінацію історичних фактів, вимислу, домислу в романі, його сюжетно-композиційну організацію та специфіку характеротворення. Монографія розрахована на фахівців із літературознавства, української філології й соціальних комунікацій.

Монографія / О. М. Холод. – К.: КНУКіМ, 2016. – 196 с.

Монографія присвячена аналізу європейсько-українських і німецько-українських зв’язків, декларованих пресою Рейхскомісаріату “Україна” в період із 1 вересня 1941 до 17 липня 1942 року. Автор досліджує соціо- та психолінгвістичні маркери імперативів у текстах промов керівників III Рейху як ознаки інмутації соціальної реальності. Приділяє увагу вивченню комунікаційних технологій соціального інжинірингу в газетах Рейхскомісаріату «Україна», що виходили в період до початку Сталінградської битви. Представляє результати пошуку ознак комунікаційних технологій соціального інжинірингу в захисті прав біженців з України (2014–2015) та Сирії (2011–2015). Визначає прагматику медіа, вивчаючи вплив висвітлення в мас-медіа соціальних катаклізмів 2013–2015 років в Україні на трансформацію «ідеології» української родини. Пропонує результати свого дослідження процесів стимулювання симуляції факту сучасного існування концтабору «Аушвіц» як технології інмутації пам’яті.Книга буде цікавою фахівцям із соціальних комунікацій, філософам, соціологам, культурологам і соціальним психологам.

Монографія / Холод О.М. – У 2-х т. – Т. 2 : Соціальний інжиніринг масмедіа. – К. : КНУКІМ, 2016. – 284 с.

Монографія присвячена деталізації та опису соціального інжинірингу в масмедіа.Структура монографії передбачає чотири розділи, в яких автор аналізує соціальні комунікації в системі соціального інжинірингу, ізоляцію індивіда через масмедіа в гіпермаркеті свідомості, медіавпливи гіпермаркету свідомості й медіатрансформації в ньому.Книга буде цікавою фахівцям із соціальних комунікацій, філософам, соціологам, культурологам і соціальним психологам.

Монографія / Холод О.М. – У 2–х т. – Т. 1 : Трансформація свідомості. – К. : КНУКіМ, 2013. – 144 с.

Монографія присвячена деталізації та опису теоретичної моделі трансформованої свідомості суспільства та опису форм трансформації свідомості суспільства завдяки соціальній інженерії.У праці пропонуються основні принципи організації трансформованої свідомості, сучасне суспільство описується як суспільство гіпермаркетів, де панує соціальна мімікрія як крок до трансформації свідомості. Подано метамодель маніпуляції як модель трансформованої свідомості. Деталізація моделі здійснена автором завдяки аналізу моделі мутації суспільства (позитивної трансформації свідомості), моделі абмутації суспільства (відсутності трансформації свідомості) та моделі інмутації суспільства (негативної трансформації свідомості). Піддаються аналізу процеси дифузії мутації та інмутації, а також обговорюються ефект відтяжки, ігнорування та рекурсивність у системі трансформації свідомості. Пропонується триєдиний принцип реалізації соціальної інженерії. Аналізуються стереотипи свідомості сучасного світу в контексті трансформації свідомості, ілюзії, забобони та марновірство як форми інмутованої трансформації свідомості суспільства. Телебачення розглядається як метареальність і артефакт, що трансформують свідомість сучасного суспільства.Книга буде цікавою фахівцям із соціальних комунікацій, філософам, соціологам, культурологам і соціальним психологам.

У 3 т. / Холод О.М. – Том 3 : Інмутація сучасного суспільства : монографія. – К. : КиМУ, 2012. – 224 с.

Монографія присвячена оригінальній теорії інмутації, яка вперше описана детально, хоча термін «інмутація» автор запропонував ще 2006 року в монографії «Інмутація у мас-медіа».

У праці автор приділяє увагу інмутації суспільства в системі маніпуляції (подає теоретичну модель), розглядає психологічне й соціологічне підґрунтя формування теорій комунікаційних технологій. Автор описує сучасний стан методів культурології і соціальних комунікацій у вивченні взаємозв’язку між явищами культури та цивілізації, приділяє увагу концептуальним векторам поглядів на сучасні медіа, здійснює диференціацію соціально-комунікаційних технологій. Окреме місце у монографії присвячене констатації факту мутації та інмутації суспільства через лінгвістичні вчення. Пропонується вважати рекламу як інмутацію суспільства. Разом із тим автор аналізує й інмутаційний характер сучасного телевізійного новинного дискурсу в Україні, здійснює періодизацію і тлумачить сутність технологій соціалізації особистості, розповідає про сугестивне інмутування суспільства через мас-медіа. Уперше розглядає методологію налагодження зв’язків із громадськістю з позицій концепції К.С. Станіславського. Висловлює погляд на технологію інмутації пам’яті завдяки аналізу соціальнокомунікаційних технологій, що здійснюються в симулякрі сучасності концентраційному таборі «Аушвіц». На підґрунті здійсненого аналізу автор пропонує аналіз соціальних комунікацій як поняття в науковій галузі «соціальні комунікації». Книга буде цікавою студентам, аспірантам і докторантам, які досліджують проблеми соціальних комунікацій.

Монографія. – К. : КиМУ, 2011. – 305 с.

Монографія присвячена оригінальній теорії інмутації, яка вперше описана детально, хоча термін «інмутація» автор запропонував ще 2007 року в монографії «Інмутація у мас-медіа».У праці приділяється увага тлумаченню соціально-комунікаційних технологій. Визначається опис діапазону поняття «соціально-комунікаційні технології». Розглядаються процеси маніпуляції суспільства: мутація й інмутація як концепції соціально-комунікаційних технологій, критерії розгалуження соціально-комунікаційних технологій. Пропонується опис структури соціально-комунікаційних технологій та їхніх видів і функції. Інмутація тлумачиться як система артефактів сучасного суспільства. Визначаються місце інмутації в класифікації систем, структура й види інмутаційних процесів. Приділяється увага інмутації свідомості особистості в життєвому просторі у межах професійної та непрофесійної інмутації, або інмутації дозвілля. Аналізу піддаються й дифузні зони інмутації (синергетика професійного та непрофесійного видів інмутації як інмутація інмутації).Книга буде цікавою студентам, аспірантам і докторантам, які досліджують проблеми соціальних комунікацій.

У 3 томах. – Том 1: Теорія інмутації суспільства: монографія. – К.: КиМУ, 2010. – 213 с.

Монографія присвячена оригінальній теорії інмутації, яка вперше описана детально, хоча термін «інмутація» автор запропонував ще 2007 року в монографії «Інмутація у мас-медіа».У праці надається значення тлумаченню соціально-комунікаційних технологій. Визначається опис діапазону поняття «соціально-комунікаційні технології». Розглядаються процеси маніпуляції суспільства: мутація й інмутація як концепції соціально-комунікаційних технологій, критерії розгалуження соціально-комунікаційних технологій. Пропонується опис структури соціально-комунікаційних технологій та їхніх видів і функції. Інмутація тлумачиться як система артефактів сучасного суспільства. Визначаються місце інмутації в класифікації систем, структура й види інмутаційних процесів. Приділяється увага інмутації свідомості особистості в життєвому просторі в межах професійної і непрофесійної інмутації, або інмутації дозвілля. Аналізу піддаються й дифузні зони інмутації (синергетика професійного та непрофесійного видів інмутації як інмутація інмутації).Книга буде цікавою студентам, аспірантам і докторантам, які досліджують проблеми соціальних комунікацій.

Переклад з польської мови та редакція текста – доктор філологічних наук, професор Холод О.М. / Київ, 2010. – 194 с.

Монографія: У 2-х ч. – Ч. 1. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 142 с.: схеми.

Монографію присвячено проблемі експлікації вербального іміджу політиків. Перша частина містить у собі докладний опис проблем, пов’язаних із вивченням психолінгвістичних та іміджелогічних процесів і механізмів, що дозволяють досить точно фіксувати особливості характерів політичних фігурантів. Розглядаються мовленнєві зразки українських (Кучма Л., Тимошенко Ю., Єхануров Ю., Ющенко В., Шакун В., Гайсинський Ю., Гошовська В., Потебенько М. та інших) і російських (Путін В., Жириновський В., Зюганов Г., Єльцин Б. та інших) політиків.Праця розрахована на спеціалістів та тих, хто цікавиться фаховими питаннями іміджології та психолінгвістики, психології особистості та політології, культурології та історії.

Монографія. У 2 ч. – Ч. 2. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 259 с.

Монографія є другою частиною книги “Імідж: мовлення політиків” (Холод О.М., 2008). У книзі подано функціональну модель вербальної експлікації мовлення політика (ВЕІП) у засобах масової інформації. Розглядаються чотири сутності моделі: фоносемантикон, вербосемантикон, синтагмасинтаксикон і текстопрагматикон.Функціональність кожної сутності моделі ВЕІП доводиться результатами аналізу документів, серед яких тексти інтерв’ю видатних політиків України і Росії, тексти їх відкритих листів, що політики презентували під час виборчих кампаній 1999, 2002 років. Детально описуються вербальні іміджеві особистості таких політиків, як: Л.Кучма, А. Кінах, В. Ющенко, В. Тимошенко, О. Мороз, П. Симоненко, більше як 40 депутатів Верховної Ради (2 та 3 скликання). Піддаються психолінгвістичному та іміджевому аналізу промови колишніх Президентів Л. Кравчука і Б. Єльцина.Пропонуються певні, конкретні лінгвістичні та психолінгвістичні особливості, які руйнують та будують вербальний імідж політичних лідерів.Книга розрахована на спеціалістів у таких наукових сферах, як: соціальні комунікації, журналістика, лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика; соціологія, політологія, філософія, політичний менеджмент; іміджологія, психологія тощо. Може бути корисною для студентів, аспірантів, докторантів і всіх тих, хто цікавиться переліченими вище галузями знань.

Монографія / Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 167 с.

Монографія присвячена практичному аналізу дієвості функцій елементів моделі інструментарію формування у засобах масової інформації іміджу політиків. У теоретичному плані пропонується концепція інмутації в засобах масової інформації (ЗМІ). Описано результати дослідження прагматичних ознак інмутаційного інструменту ЗМІ «Вдале збудження актуальних фрагментів». Подається аналіз психокоригуючих елементів у ЗМІ, детально описані психолінгвістичні інструменти маніпуляції ззовні через «фахові оцінки». Вперше подаються результати порівняльного аналізу специфіки соціокультурних маркерів політичного дискурсу в масмедіа. Пропонується опис психолінгвістичних особливостей експлікації ефекту семантичних «ножиць» у ЗМІ. Піддано аналізу лінгвістичні засоби Інтернет при формуванні іміджу політиків. Представлений аналіз журналістського інструментарію формування комічного в іміджі російського політикуму кінця 90-х років ХХ століття. На прикладі аналізу газетних публікацій сталінського періоду формулюються висновки щодо специфіки використання інструментів риторичної маніпуляції ЗМІ. Аналізуються помилки, що спричинені ефектом змушеного логічного контролю.Книга розрахована на спеціалістів у таких наукових сферах, як: журналістика, лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика; соціологія, політологія, філософія, політичний менеджмент; іміджологія, психологія тощо. Може бути корисною для студентів, аспірантів, докторантів і тих, хто цікавиться переліченими вище галузями знань.