Соціальні комунікації:
теорія і практика

науковий журнал

ISSN 2524-0471 - print ISSN 2522-9125 - online

з урахуванням «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»
за наказом МОНмолодьспорт України № 1111 та 1112 від 17.10.2012) до наукового журналу
«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України, наказ № 277/5 від 01.02.2016, свідоцтво сер. КВ № 21875-17775 Р  від 01.02.2016)
Вимоги є дублем «Єдиних для всіх журналів вимог до змісту й оформлення статті» , що визначені Інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

23 Тра 2016