Соціальні комунікації:
теорія і практика

науковий журнал

ISSN 2524-0471 - print ISSN 2522-9125 - online

 

С 72 Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод, наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 9.  – К., 2019. – 189 с.

Том 9 періодичного наукового журналу містить результати досліджень фахівців із соціальних комунікацій, презентовані авторами Данії, Сербії, США, України.
Дослідження стосуються теорії та історії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, бібліотекознавства, прикладних соціально-комунікаційних технологій, соціальних комунікації в педагогіці й методиці викладання.
Окрім фахівців із соціальних комунікацій, матеріали будуть цікавими для психологів, політологів, філологів, соціологів та філософів.
УДК 316.28 : 316.77(075.8) + 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659
С 72
ББК 83.56я73

Скачати том_9

Олександр Холод

10 Жов 2019

 

С 72 Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод, наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 8.  – К., 2019. – 187 с.

Том 8 періодичного наукового журналу містить результати досліджень фахівців із соціальних комунікацій, презентовані авторами Данії, Польщі, Росії, Сербії, США, України.

Дослідження стосуються теорії та історії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, бібліотекознавства, прикладних соціально-комунікаційних технологій, соціальних комунікацій у педагогіці й методиці викладання.

Окрім фахівців із соціальних комунікацій, матеріали будуть цікавими для психологів, політологів, філологів, соціологів та філософів.

УДК 316.28 : 316.77(075.8) + 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659

С 72

ББК 83.56я73

Скачати том 8_

Олександр Холод

10 Жов 2019

Палітурка - том 6

Том 6 періодичного наукового журналу містить результати досліджень фахівців із соціальних комунікацій, презентовані авторами чотирьох країн світу (США, Польщі, Росії й України) під час роботи третього Міжнародного симпозіуму «Соціальні комунікації: результати досліджень» (21 квітня 2018 року, м. Київ, Україна).

Дослідження стосуються теорії та історії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, прикладних соціально-комунікаційних технологій, соціальних комунікацій у педагогіці й методиці викладання

Окрім фахівців із соціальних комунікацій, матеріали будуть цікавими для психологів, політологів, філологів, соціологів та філософів.

С 72 Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г.Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 6. – К., 2018. – 142 с.

Скачати том 6

Палітурка - том 7

Том 7 періодичного наукового журналу містить результати досліджень фахівців із соціальних комунікацій, презентовані авторами Данії, Індії, Польщі, Росії, Сербії, України під час роботи третього Міжнародного симпозіуму «Соціальні комунікації: теорія і практика» (21 квітня 2018 року, м. Київ, Україна).

Дослідження стосуються теорії та історії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, прикладних соціально-комунікаційних технологій, соціальних комунікації в педагогіці й методиці викладання.

Окрім фахівців із соціальних комунікацій, матеріали будуть цікавими для психологів, політологів, філологів, соціологів та філософів.

С 72 Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г.Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 7. – К., 2018. – 101 с.

Скачати том 7

Олександр Холод

14 Тра 2018

Палітурка - том 5

Том 4 періодичного наукового журналу містить результати досліджень фахівців із соціальних комунікацій, презентовані авторами шести країн світу (Австрії, Данії, Польщі, Сербії, США й України) під час роботи другого Міжнародного симпозіуму «Соціальні комунікації: результати досліджень» (25 березня 2017 року, м. Київ, Україна).

Дослідження стосуються теорії та історії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, теорії та історії видавничої справи та редагування, прикладних соціально-комунікаційних технологій, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, соціальних комунікацій в педагогіці тощо.

Окрім фахівців із соціальних комунікацій, матеріали будуть цікавими для психологів, політологів, філологів, соціологів та філософів.

С 72 Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 4. – К., 2017. – 109 с.

Скачати том 4

Палітурка - том 5

Том 5 періодичного наукового журналу містить результати досліджень фахівців із соціальних комунікацій, презентовані авторами чотирьох країн світу (Німеччини, Польщі, Росії й України) під час роботи другого Міжнародного симпозіуму «Соціальні комунікації: результати досліджень» (25 березня 2017 року, м. Київ, Україна).

Дослідження стосуються теорії та історії соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики, прикладних соціально-комунікаційних технологій, соціальних комунікації білінгвів, соціальних комунікації в педагогіці й методиці викладання.

Окрім фахівців із соціальних комунікацій, матеріали будуть цікавими для психологів, політологів, філологів, соціологів та філософів.

С 72 Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод. наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 5. – К., 2017. – 142 с.

Скачати том 5

Олександр Холод

27 Бер 2017

Холод Ганна

Поетика прози Миколи Вінграновського: монографія / Г. Холод. – К., 2016. – 199 с.

У монографії автор розкриває суть поетики прози Миколи Вінграновського, аналізує стан дослідження прози письменника й розкриває теоретичні проблеми поетики. Автор розповідає про поетику оповідань, повістей, кіносценаріїв і концепцію людини-творця в прозових творах Миколи Вінграновського. Аналізу підлягає психологізм прозових творів письменника й cюжетно-композиційні особливості його творів. В основу дослідження покладена поетика історичного роману Миколи Вінграновського «Северин Наливайко». Автор монографії вивчає контамінацію історичних фактів, вимислу, домислу в романі, його сюжетно-композиційну організацію та специфіку характеротворення.

Читати далі

Олександр Холод

18 Лип 2016

II Міжнародний симпозіум “СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: теорія і практика”

відбудеться 25 березня 2017 року.

Ukrainian versionhttps://www.facebook.com/comteka2/?skip_nax_wizard=true

 English versionhttps://www.facebook.com/Social-Communication-Theory-and-Practice-803497176452470/?fref=ts

Українська асоціація психолінгвістів (м. Київ, Переяслав-Хмельницький, Україна)
Київський палац дітей та юнацтва (м. Київ, Україна)
Факультет соціології Сілезької політехніки (м. Забже, Польща)
інформують про свій намір організувати та провести науковий форум.

Симпозіум буде працювати за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 13, 1-й поверх, бібліотека.

Читати далі

Олександр Холод

3 Лип 2016

 

Колективна монографія присвячена аналізу військових чинників національної безпеки України. Автори звітовуються про результати вивчення нових трендів, що виникають на перетині гуманітарного і воєнного функціонування суспільства. Розглядають новини під тиском неновинних тенденцій і футуристичну перспективу демонстрації і впливу різних вертикалей комунікації в ході конфлікту, війни й в міжнародних відносинах. Автори піддають аналізу медіакомунікації війни в телевізійних і мережевих технологіях революційного фашизму в неоголошеній війні на сході України (2014–2016). Доповідають про результати дослідження процесу підготовки творчих кадрів на тимчасово окупованій території України у період другої світової війни (1939–1945) й констатують висновки щодо розгляду історії української письменницької публіцистики періоду згаданої війни.

Читати далі

Олександр Холод

23 Тра 2016

Монографія присвячена аналізу європейсько-українських і німецько-українських зв’язків, декларованих пресою Рейхскомісаріату “Україна” в період із 1 вересня 1941 до 17 липня 1942 року. Автор досліджує соціо- та психолінгвістичні маркери імперативів у текстах промов керівників III Рейху як ознаки інмутації соціальної реальності. Приділяє увагу вивченню комунікаційних технологій соціального інжинірингу в газетах Рейхскомісаріату «Україна», що виходили в період до початку Сталінградської битви. Представляє результати пошуку ознак комунікаційних технологій соціального інжинірингу в захисті прав біженців з України (2014–2015) та Сирії (2011–2015). Визначає прагматику медіа, вивчаючи вплив висвітлення в мас-медіа соціальних катаклізмів 2013–2015 років в Україні на трансформацію «ідеології» української родини. Пропонує результати свого дослідження процесів стимулювання симуляції факту сучасного існування концтабору «Аушвіц» як технології інмутації пам’яті.

Читати далі

Олександр Холод

23 Тра 2016