About us / Про нас

Науковий журнал «Соціальні комунікації: теорія і практика» з’явився в серпні 2015 року за ініціативою доктора філологічних наук Олександра Михайловича Холода  й кандидата філологічних наук Ганни Ярославівни Холод.

Social Communications: Theory and Practice was published in August 2015 on the initiative of Oleksandr Kholod, Doctor of Philology, and Anna Kholod, PhD in Philology.

Основна мета журналу – об’єднати зусилля дослідників з України та світу для обміну ідеями й подальшої інституалізації наукової галузі «Соціальні комунікації».

The main purpose of the journal is to unite the efforts of researchers from Ukraine and the world to exchange ideas and further institutionalize the scientific field “Social Communications”.

Basic principles of functioning of the magazine:

Основні принципи функціонування журналу:

 • 1) повага до автора;
 • 2) відкрита процедура відбору публікацій за тематичною й проблемною спрямованістю;
 • 3) формування критичного підходу до новаторських ідей авторів;
 • 4) залучення іноземних авторів;
 • 5) залучення іноземних рецензентів;
 • 6) «сліпе» рецензування;
 • 7) активне розміщення статей авторів на сайтах наукометричних баз світу.
 • 1) respect for the author;
 • 2) open procedure for selection of publications by topic and problem orientation;
 • 3) formation of a critical approach to innovative ideas of authors;
 • 4) involvement of foreign authors;
 • 5) involvement of foreign reviewers;
 • 6) blind review;
 • 7) active posting of articles by authors on the sites of scientific base of the world.

Свідоцтво про реєстрацію

document

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *