Соціальні комунікації:
теорія і практика

науковий журнал

ISSN 2524-0471 - print ISSN 2522-9125 - online

Журнал “Соціальні комунікації: теорія і практика”
індексований і зареєстрований у таких міжнародних наукометричних базах
та відкритих базах даних:

  • InfoBase Index (IBI) – 2,8 (2016)
  • SelectedWork bepress
  • International Scientific Indexing (ISI)
  • Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
  • General Impact Factor (GIF)
  • Academia.edu
  • Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

23 Тра 2016